GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  Thị Trấn Văn Điển - Thanh Trì

Email :  c1ttvandien-tt@hanoiedu.vn

Điện thoại :02462964469

 

Ban giám hiệu TRƯỜNG TH A THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN